Godrikův blog

Záležitosti velkého významu nechť jsou brány zlehka. Záležitosti malého významu nechť jsou brány vážně.

Archivní tajemství

O třech malých barsonkách

Dnes se mi náhodou podařily najít dva velmi staré pergameny (cca 7 let) vysoké historické hodnoty. Náhodou to byly právě ty kriticky důležité do sbírky a tak jakmile jsem měl všechny, pustil jsem se do digitalizace, aby tito svědkové minulosti zůstali zachováni i pro další generace. Nejvíce je jistě ocení mí bývalí spolužáci té doby, ale potěchu poskytnou snad i ostatním. Jedinečné kusy jako „Vevi kulturistou“ či „Vrbatelo“ a mnohé další čekají na vás!

Celý cyklus se sestává celkem z pěti literárních fláků, další jsou možná dochovány u redaktorů z té doby.

První díl nazvaný „O třech malých Barsonkách“ je co do řemeslné úpravy papíru jistě nejpovedenější. Přes to, že se jedná o pouhou cover verzi, nejeden literární kritik by jistě uznal, že původní látka dostává řádně na zadek. Tento tisk nastartoval slavnou éru povídek, stalo se tak někdy v sedmé, možná osmé třídě ZŠ.

Po velkém úspěchu „Barsonek“ se brzy objevil další, tentokrát již náš původní, text a to sice „Roman Vrbata Múj životopis“ včetně rozhovoru. Při rozhovoru jsme se dozvěděli některé zajímavé fakty, které jsme tehdy ještě čtenářům skryli a rozhodli se je ponechat pro další článek.

Než se konečně objevily velkolepé články, které jsme na základě rozhovoru plánovali, zbylo v mezidobí ještě místo na krátký publicistický článek „Vlkodlak aneb pravda o Romanu Vrbatovi“. Díky němu se dokonce objevil Romanův tajný ctitel a nechal mu před očima veřejnosti vzkaz. Jsme velmi rádi, že jsme mu dodali odvahy a pomohli tento vzkaz pro Romana zprostředkovat.

Po delší odmlce strávené tvrdou prací příšla opravdu bomba a to v podobě dvou článků skutečně vrcholné tvůrčí formy. Prvním z nich je intimní zpověď "Vrbatelo", které se dostalo ze strany kritiky neobyčejně vysokého hodnocení a mezi žactvem vyvolala velkou veřejnou diskuzi, která dokonce jednou přerostla ve rvačku.

Za nedlouho následovala historická epopej „Vevi kuturistou“. Tato velkolepá freska dobových poměrů naší školy, s do té doby nevídaným počtem postav a hlubokou věrohodností reálií, je mnohými považována (právem) za vrchol naší tvorby. Věrné zachycení událostí v kombinaci se strhujícím příběhem plným nečekaných zvratů, bohatě prokreslené charaktery postav či kryptická sdělení v akcích a jménech staví toto dílo na jednu z nejvyšších příček.

O třech malých Barsonkách O třech malých Barsonkách

Roman Vrbata Múj životopis Roman Vrbata: Múj životopis

Vlkodlak aneb pravda o Romanu Vrbatovi Vlkodlak aneb pravda o Romanu Vrbatovi

Vrbatelo Vrbatelo

Vevi kulturistou Vevi kulturistou

Stáhnout vše ve vysokém rozlišení (TIFF, 32MB)