Godrikův blog

Záležitosti velkého významu nechť jsou brány zlehka. Záležitosti malého významu nechť jsou brány vážně.

/
Název Typ Velikost
[ft]
pf2012.html html 491 B
pf2012.jpg jpg 314 KiB
fbsprit.png png 2 KiB